Cách sử dụng phanh

Đăng lúc: 24 Tháng Chín, 2021, 11:50 sáng - Đã xem: 60988 xem
       Để giảm tốc độ, phanh xe sẽ là tốt nhiệm vụ này. Nhưng lái xe cũng cần chú ý bởi khi
phanh cũng sẽ ảnh hưởng tới phuơng tiện phía sau. Không phanh đột ngột khi có phương
tiện đi phía sau (trừ trường hợp bắt khả kháng). Khi cần giảm tốc, hãy phanh từ từ (kiểu
nhấp nhả chân phanh) để phương tiện phía sau biết.
      Phanh đột ngột, bất ngờ, “nếu điều đó xáy ra, hai đứa minh cùng đau” – hàng
chữ hải huớc này được một số tài xổ dán đuôi xe cũng xuất phát từ số lượng
các vụ va chạm kiểu này gia tăng trong các đô thị đông đúc. Con phố Hoàng
Quốc Việt hàng ngày vốn đông đúc xe đi lại, bỗng một ngày tỉnh dậy “đường
hóa công trình” với những răinh đào ngang dường lắp sơ sài. Một chiếc xe
thể thao gầm thấp đang lao nhanh bỗng như phát hiện trước ngại vật này
đã phanh gấp dể tránh một cú sập gầm báo trước, Thật xui cho chủ xe,
chiếc Camry phla sau vì mải ngắm đuôi xe thổ thao hay vì một lý do gì đó
đã không kịp xừ lý. Hậu quả tất nhiên là cả hai xe đều dời hiện truờng bằng
xe cứu hộ và một trận tranh cãi nấy lửa của hai chủ xe, Trong chuyện này
ngoài phần lỗi do don vị thí công, nhưng nếu lai xo biết làm chủ tốc độ, hạn
chế việc phanh gấp (bằng cách phanh nhấp nhả) khi có xe bám đuôi thi hậu
quả có thể dược giảm thiểu di nhiều.

Bài Viết Liên Quan