NĂM CÁCH LÁI XE AN TOÀN

Đăng lúc: 24 Tháng Chín, 2021, 11:01 sáng - Đã xem: 60253 xem
1. Nhìn xa khi lái xe – khi lái xe đừng nhìn xuống mui xe hoặc hông xe, mà
nhìn về phía trước vào giữa làn đường bạn đang chạy.
2. Nhận xét tổng quát – Nhìn về phía trước một chặng phố nếu lái xe trong
thành phố, và 800 m nếu lái xe ngoài thành phố. Bạn muốn thấy toàn diện
của phạm vi mà bạn sẽ lái xe tới, kể cả những xe trước mặt.
3. Di chuyển mắt của bạn – Đừng nhìn vào một chỗ. Nhìn phía trước, nhìn
bên hông, và nhìn vào kính chiếu hậu.
4. Chừa chỗ thoát – Nhiều chuyện có thể xảy ra mà bạn không thể biết trước
được. Giữ nhiều chỗ trống giữa xe bạn va các xe khác, kế cả xe đạp.
5. Để chắc chắn những người khác thấy bạn – Đừng ỷ y là những người
khác sẽ thấy bạn. Nếu cần bạn nên bóp còi hoặc chớp đèn để người khác
thấy bạn. Đừng nhấn còi quá lớn, nhất là khi gặp người đi xe đạp hoặc
cưỡi ngựa. Bạn có thể làm họ giật mình và ngã.

Bài Viết Liên Quan